Nové fotografie
IMG_E9775 IMG_E9767
Slideshow
Počasí
Počasí online

Zásahy

Požár ZŠ 2020

V úterý 24.3.2020 byla naše jednotka v 10:45 vyslána k požáru kontejneru s odpadem u místní základní školy.
Již v době vyhlášení poplachu se valil hustý černý dým. Naše jednotka se dostavila na místo jako druhá po jednotce HZSp-letiště Ostrava-Mošnov.
Po rychlém průzkumu bylo zjištěno, že od velkoobjemového kontejneru hořela i fasáda školní kuchyně tvořená zateplovacím systémem z polystyrenu. Požárem bylo poškozeno i okno kuchyně a zplodiny hoření a sálavé teplo poškodily vnitřní prostory kuchyně a přilehlých prostor, které byly prozkoumávány za silného zakouření v dýchací technice.
Včasným zásahem se podařilo zabránit v šíření ohně na střechy objektů a do dalších prostor školy.
Při zásahu došlo ke zranění jednoho zasahujícího hasiče.
Spolupráce s HZSp Letiště Ostrava-Mošnov, HZS MSK Ostrava Jih, Bílovec, Nový Jičín, JSDH Stará Ves nad Ondřejnicí, PČR a ZZS MSK.
Požár byl lokalizován za 7 minut od příjezdu na místo události, celková likvidace pak zabrala téměř 2 hodiny.

Foto zde: Požár Kontejneru u ZŠ

Fabi

Požár kontejneru 2019

V úterý 17.12.2019 byla naše jednotka v 11:49 vyslána k požáru kontejneru s odpadem do místní části Petřvaldu-Zahumení.
Velkoobjemový kontejner byl naplněn odpadem, který vzplanul díky nedbalosti pracovníků úklidové firmy.
Požár byl zpozorován hned v jeho počátku. Jako první na místě byla jednotka HZSp Letiště Ostrava-Mošnov, druhá pak HZS MSK Ostrava Jih a jako třetí se dostavila místní jednotka.
Požár byl rychle lokalizován a zlikvidován a tak se naše jednotka vrátila zhruba po čtyřiceti minutách zpět na základnu.
Spolupráce s jednotkami HZS MSK Ostrava-Jih, HZSp Letiště Ostrava-Mošnov.

Foto zde: Požár Kontejneru

Fabi

Transport pacienta 2019

V sobotu 16.11.2019 byla naše jednotka v 14:53 vyslána k ohlášenému transportu pacienta.
Jednotka dojela na místo události těsně jako druhá v pořadí po jednotce HZSp-Letiště Mošnov.
Po příjezdu na místo bylo manželkou postiženého sděleno, že se nachází v koupelně rodinného domu. Průzkumem byla v koupelně potvrzená osoba bez známek zranění. Jak osoba uvedla, spadla zhruba kolem 12:00 hodin na zem a nemohla vstát a dostat se k telefonu aby si zavolala pomoc. Osoba přizvednuta k nasazení nožní protézy a odvedena do kuchyně k občerstvení. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka odjela zpět na základnu.

Fabi

Požár osobního automobilu 2019

V úterý 1.10.2019 byla naše jednotka v 21:09 vyslána k požáru osobního automobilu v místní části Harty.
Požár byl zpozorován v pozdní fázi a i přes téměř okamžitý zásah jednotky HZSp Letiště Ostrava-Mošnov došlo k celkovému zničení motorové části automobilu.
Naše jednotka se dostavila na místo události jako druhá, kdy její činností byla záloha v místě zásahu. Jako třetí pak dorazila jednotka HZS MSK stanice Ostrava-Jih.
Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci vozidla.
Spolupráce s jednotkami HZS MSK Ostrava-Jih, HZSp Letiště Ostrava-Mošnov a policie ČR.

Foto zde: Požár OA

Fabi

Transport pacienta 2019

Ve středu 31.7.2019 byl naší jednotce v ranních hodinách vyhlášen poplach na žádost ZZS MSK k transportu zraněného pacienta, který se nacházel ve vaně.
Jednotka vyjela do deseti minut od vyhlášení poplachu v počtu 1+2.
Po příjezdu pomohla ZZS MSK s transportem pacienta do sanitního vozu a zhruba po dvaceti minutách se vrátila zpět na základnu.

Fabi

Únik plynu 2019

V úterý 9.7.2019 byl naší jednotce vyhlášen v brzkých odpoledních hodinách poplach na únik nebezpečných látek do ovzduší. Jednotka vyjela do osmi minut od vyhlášení poplachu a na místo události se dostavila jako první.
Na základě průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o únik plynu z překopnutého plynovodního vedení, které vzniklo v rámci stavebních prací.
Na místo se dostavil zástupce plynárenské společnosti, který provedl uzavření porušeného plynovodu a naše jednotka se zhruba po hodině a půl vrátila zpět na základnu.
Spolupráce s jednotkami HZS MSK Ostrava-Jih, HZS MSK Nový Jičín, policie ČR, Innogy.
V tuto chvíli se jedná o druhý zásah naší jednotky během dvou dnů.

Foto zde: Únik plynu

Fabi

Požár v PZ Mošnov 2019

V pondělí 8.7.2019 byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár v průmyslovém objektu v Mošnově, který byl signalizovaný čidly EPS. Jednotka vyjela v osmé minutě od vyhlášení poplachu a na místo události se dostavila jako první.
Následně byl kontaktován správce objektu, který sdělil, že došlo k připálení potravin na přenosném vařiči v kuchyňce v administrativním vestavku skladovací buňky uvnitř haly, což mělo za následek spuštění signalizace EPS. Velitel jednotky SDH Petřvald provedl překontrolování prostoru kuchyňky, kde nebyly známky po požáru, vařič vypnutý, prostor odvětrán pracovníky pomocí otevření oken. Následně se dostavila jednotka HZS MSK Ostrava-Jih, velitel provedl opětovné překontrolování kuchyňky a po dojezdu HZS MSK stanice Nový Jičín a po dohodě s velitelem se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto zde: Požár v PZ Mošnov

Fabi

Údržba zeleně v období sucha 2019

Jednotka na žádost zřizovatele provedla v 26 týdnu několik výjezdů spojených s údržbou zeleně na obecních plochách, kdy se jednalo o zalévání porostu vlivem extrémního sucha.
Zálivka byla provedena na obecní zahradě za obecním úřadem a pak v Petřvaldíku alej zasazených dubů.

Foto zde: Zálivka zeleně

Fabi

Požár domu Skotnice 2019

V pondělí 17.6.2019 byla naše jednotka na žádost KOPIS vyslána k požáru rodinného domu do obce Skotnice. Jednotka vyjela v počtu 1+1 s Tatrou T148. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZS MSK z Nového Jičína a jednotka SDH Příbor. Vzhledem k tomu, že dostatečné množství vody pro zásah bylo zajištěno z hydrantu, jednotka se po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu.

Fabi

Transport pacienta 2019

V neděli 2.6.2019 byla naše jednotka na žádost ZZS MSK a KOPIS vyslána k transportu pacienta na splav v řece Lubině.
Po příjezdu naší jednotky byla již osoba mimo vodní tok v péči ZZS MSK. Jednotka za přispění místních občanů a ZZS MSK provedla transport pacienta do sanitního vozu a po dohodě s velitelem HZS MSK se vrátila zpět na základnu.

Foto zde: Transport pacienta

Fabi