Nové fotografie
637 632 628 625

Zásahy v průběhu roku

Poslední půlrok byl pro naši jednotku relativně klidný. I tak se, ale našlo pár drobných zásahů.
V rámci výjezdové činnosti byla naše jednotka povolána 27. 7. 2017 k asistenci při transportu zraněného pacienta v obci Petřvald.
14.8.2017 jednotka vyjela k požáru osobního automobilu na silnici 1/58, před příjezdem jednotky byl již požár lokalizovaný PHP svědkem požáru.
29.10.2017 v průběhu orkánu Herwart jednotka zasahovala při odstranění stromu bránícího průjezdu po komunikaci.
Zatím posledním evidovaným výjezdem a to 12.12.2017 bylo opět odstranění stromu bránícího v provozu na komunikaci 1/58 směr Mošnov. Jednotka provedla odklizení stromu a vrátila se na základnu.

Fabi

Požár Mošnov 2017

V rozmezí tří dnů naše jednotka opět vyjela k ostrému zásahu. 30. května 2017 byl naší jednotce v 0:59 hodin vyhlášen poplach. Dle sdělení mělo jít o požár průmyslového objektu v Mošnově.
Jednotka vyrazila k zásahu za 9 minut od nahlášení poplachu. I díky malému nočnímu provozu dojela na místo zásahu jako první.
Po provedení průzkumu společně s jednotkami Příbor a HZS MSK Nový Jičín bylo zjištěno, že se jedná o poruchu čidla EPS. Jednotka se proto vrátila po 25 minutách na základnu.
Zásah byl vyhodnocen jako planý poplach.

Fabi

Požár Skotnice 2017

27. května 2017 byl naší jednotce vyhlášen poplach, k požáru rodinného domu v obci Skotnice.
Jednotka vyrazila k zásahu ve velmi rychlém čase, protože téměř všichni členové jednotky se nacházeli v prostoru hasičárny.
Po příjezdu na místo zásahu, již byly na místě jednotky HZS MSK ze stanice Nový Jičín a JSDH Příbor.
Samotný požár zlikvidoval před příjezdem hasičů majitel objektu ručním hasicím přístrojem.
Na pokyn velitele zásahu se naše jednotka po 15 minutách vrátila zpět na základnu.

Foto zde: Požár Skotnice

Fabi

Planý poplach

V pondělí 30.1.2017 byl naší jednotce v 1:40 hod. vyhlášen poplach. Dle informace mělo dojít k požáru průmyslového objektu v areálu mošnovské průmyslové zóny. Jednotka vyjela v počtu 1+5 v 10 minutě od vyhlášení poplachu.
Po dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o planý poplach od poruchy čidla EPS.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Fabi

Požár osobního automobilu

V pondělí 26.12. 2016 v 17:30 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach. Dle informace mělo dojít k požáru osobního automobilu.
Jednotka vyjela v počtu 1+3 již za 8 minut od nahlášení poplachu. Dle navigace se mělo místo události nacházet na silnici směrem na Petřvaldík.
Průjezdem po silnici místo nebylo nalezeno a až díky upřesňující informaci pomocí radiostanice se naše jednotka vrátila zpět ke hřbitovu do Petřvaldu, kde čekala osoba oznamující událost.
V tu dobu tam již byla i posádka HZS MSK z Ostravy, která oznamovatelku naložila a dále jeli dle její navigace k místu požáru.
To, jak bylo v krátké chvíli zjištěno, se nacházelo až v místě, které nebylo přístupné pro zásahovou techniku. Obě zasahující cisterny zůstaly zapadlé v blátě na břehu řeky Lubiny. Vozidlo HZS se dostalo z bahenního sevření samo, cisterna petřvaldských hasičů musela být vyproštěna přivolaným vyprošťovacím speciálem Tatra 8×8 ze stanice Nový Jičín.
Ale vraťme se k samotnému zásahu u hořícího automobilu.
Po zapadnutí techniky, zasahující hasiči naložili na záda kromě dýchacích přístrojů i ruční hasící přístroje a v rozbahněném terénu pokračovali další jeden kilometr pěšky.
Po příchodu na místo události bylo zjištěno, že osobní automobil je již celý spálený a není co zachraňovat. Provedlo se dohašení pomocí ručních hasících přístrojů a pomocí vody, která byla přinesena v kyblících z řeky Lubiny.
Zhruba po hodině vyčerpávající práce v blátě byl automobil uhašen a zasahující hasiči se začali vracet zpět k zásahovým automobilům.
Celá akce včetně vyproštění zásahové Tatry JSDH Petřvald trvala cca 2 hodiny.
Následoval příjezd na základnu a čištění osobní výstroje a techniky od bláta.

Foto zde: Požár OA

Fabi

Evakuace osob

S blížícím se koncem roku dohání naše jednotka statistiky v počtu výjezdů.
Ne jinak tomu bylo v pátek 25.11.2016 v 19:43 hodin.
Naše jednotka byla vyslána k asistenci při evakuaci osob z vlaku, který z důvodu sražení srny zůstal stát nepojízdný mezi stanicí Sedlnice a Skotnice.
Evakuace se týkala zhruba 70 osob, které byly bezpečně dovedeny po železničním svršku do přistaveného autobusu Českých drah.
Naše jednotka spolupracovala s HZS MSK Nový Jičín a JSDH Příbor.
Návrat na základnu zhruba po 30 minutách od nahlášení poplachu.

Foto zde: Evakuace

Fabi

Udržování průjezdnosti komunikací

Již druhým dnem naše jednotka z důvodu velkého větru a padajících stromů zajišťuje průjezdnost hlavní silnice spojující Ostravu a Příbor (I/58).
V pondělí 21.11.2016 v 13:20 byla naše jednotka vyslána k mostu přes řeku Lubinu, kde ležel napříč celou komunikací I/58 spadlý strom. Jednotka byla na místě jako první. Provedla rozřezání a odstranění stromu a úklid komunikace.
Spolupráce s jednotkou HZS MSK z Bílovce.

IMG_1

Fabi

Odstranění překážek na komunikaci

V neděli 20. 11. 2016 v 18:08 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach na odstranění překážek na komunikaci I/58 v katastru obce Mošnov.
Naše jednotka vyjela v počtu 1+5 a dle navigace v poplachovém tabletu vyrazila směr místo události. To se mělo nacházet kousek za mostem přes řeku Lubinu směrem na Mošnov.
V místě hlášené události žádné větve nebyly nalezeny. Jednotka tedy pokračovala dále a zjistila, že místo události se nachází až za Mošnovem ve směru na Příbor.
Na místě již zasahovala PČR, protože došlo k havárii 3 osobních automobilů do spadlých stromů.
Naše jednotka po konzultaci s PČR odkláněla dopravu odbočkou na Sedlnici a z druhého směru PČR uzavřela komunikaci s odklonem na Studénku. Díky tomuto byl dostatek prostoru na odstranění překážek na komunikaci a úklid vozovky.
V průběhu zásahu se dostavila jednotka HZS MSK, která po domluvě odjela zpět na základnu z důvodu dostatečných sil a prostředků na místě události.
Naše jednotka se vrátila na základnu po 50 minutách od výjezdu.

Foto zde: Překážky na komunikaci

Fabi

Požár Kopřivnice 2016

V neděli 25.9. v 16:30 byla naše jednotka vyslána v rámci III. stupně poplachu do Kopřivnice k rozsáhlému požáru obchodního centra.
Naše jednotka po příjezdu na místo zásahu prováděla jak hasební práce za použití dýchací techniky tak i dopravu vody na místo zásahu.
Jednotka zasahovala spolu s dalšími 17 jednotkami.
Zásah naší jednotky byl ukončen zhruba v 20:30 hodin.

Odkaz zde: Odkaz na člának z požáry.cz

Fabi

Požár nízké budovy

Dne 26.6.2016 v 10:40 hodin byla naše jednotka vyslána krajským operačním střediskem, k nahlášené události, podle které mělo dojít po úderu blesku k zapálení objektu.
Zajímavostí je, že mezi úderem blesku a nahlášením poplachu uběhlo zhruba 20 minut.
Jednotka vyjela k zásahu v rychlém čase, protože místo zásahu se nacházelo přímo před hasičárnou.
Než dojela technika, členové jednotky došli na místo pěšky a provedli základní průzkum a odpojení objektu od elektrické energie.
Před příjezdem HZS MSK Ostrava-Hrabůvka a Bílovec, naše jednotka provedla rozvinutí útočného proudu, rozebrání části střechy a uhašení ohniska požáru.
Požár byl naštěstí včas zpozorován a byl malého rozsahu.
Jednotky HZS MSK provedly kontrolu zbytku střechy pomocí termokamery a když nebyly zjištěny další ohniska hoření, bylo požářiště předáno majiteli a jednotky se vrátily zpět na základny.
Celý zásah trval zhruba 30 minut.

Fabi

Slideshow
Počasí
Počasí online