Nové fotografie
167A8707 167A8703
Slideshow
Počasí
Počasí online

Dopravní nehoda OA 2018

Po delší době byla naše jednotka vyslána 28. 9. 2018 k ostrému zásahu. Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu na komunikaci vedoucí z Mošnova na Petřvald.
Po nárazu auta do stromu došlo ke zranění jedné osoby a následnému požáru osobního automobilu. Plameny byly před příjezdem naší jednotky utlumeny jedním ručním hasícím přístrojem.
Jednotka byla na místě jako první, necelých 7 minut po nahlášení události.
Jednotka provedla dohašení motorové části automobilu a pomáhala s transportem zraněné osoby do vrtulníku letecké záchranné služby. Zhruba po hodině byl zásah ukončen a jednotka se vrátila na základu, pokračovat v údržbě techniky, ze které byla výjezdem vyrušena.

Foto zde: Havárie OA

Fabi

Taktické cvičení MŠ

 Dne 4.5. 2018 se naše výjezdová jednotka zúčastnila taktického cvičení. Po 10 hodině jednotka dorazili do místní mateřské školy, kde cvičení probíhalo. Vyjela původně jen Tatra 815 CAS 20 terrno, následně dorazil i druhý vůz Mercedes-Benz.

V první řadě jsme provedli průzkum objektu, dále proběhl simulovaný zásah a uhašení fiktivního požáru. Poté naše pozornost směřovala k dětem. Ty si mohly na zahradě zastříkat vodu z hasičského auta a vyzkoušet si zásahové přilby, v kterých se i nafotily. Velkou radost vzbudila přetlaková ventilace a vzniklá možnost chodit proti větru. Některé děti se i povozily v hasičském autě a dozvěděly se základní informace o vybavení zásahového vozu. Většina dětí byla opravdu nadšená, z čehož máme samozřejmě radost. Škoda jen, že jedna třída zrovna nebyla ve školce přítomná, tak o tento zážitek přišla. Snad bude jiná příležitost jim to vynahradit.

Požár Mošnov II.

Naše jednotka byla vyslána do Mošnova k nahlášenému požáru nízké budovy 9.6.2018 v 15:00 hodin.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří v prostoru demolice budov zbytky sena. Naše jednotka již na místě zasahovala jednou u požáru odpadu.
Po příjezdu na místo zásahu bylo ve spolupráci s JSDH Příbor provedeno pomocí jednoduchých hasebních prostředků rozhrabání sena a prolití vysokotlakým proudem vody. Dále jednotka provedla doplnění vody do CAS JSDH Příbor.
Po 45 minutách se jednotka vrátila zpět na základnu.
Škoda způsobená požárem je nulová, nedošlo ke zranění ani k poškození techniky.
Zásah probíhal za vydatného deště způsobeného lokální bouřkou.

Foto zde: Požár Mošnov II.

Fabi

Zásahy květen 2018

V měsíci květnu naše jednotka měla relativně na pilno.
14.5.2018 byla naše jednotka vyslána k odstranění stromu, který bránil v průjezdu na komunikaci I/58 směr Mošnov.
Jednotka pomocí motorové pily strom rozřezala a po 15 minutách se vrátila zpět na základnu.
29.5.2018 byl jednotce v 5:42 vyhlášen poplach na požár osobního automobilu v blízkosti čerpací stanice v Petřvaldě. Po dojezdu na místo již zasahovali hasiči z HZS MSK Ostrava, kteří přenosným hasícím přístrojem požár malého rozsahu zlikvidovali. Naše posádka nezasahovala a vrátila se zpět na základnu zhruba po 10 minutách.

Fabi

Požár Mošnov 2018

Místo poklidného pálení čarodějnic, byla naše jednotka vyslána 30.4. v 16:50 do Mošnova k ohlášenému požáru průmyslového objektu.
Již při cestě do hasičárny, byl z dáli vidět sloupec hustého černého dýmu. To nevěstilo nic dobrého.
Naše jednotka vyjela i přes menší technické potíže s T 148 v požadovaném limitu 10 minut.
Po dojezdu na místo byly velitelem zásahu rozděleny úkoly a členové jednotky se intenzivně zapojili do hasebních prací.
V prostoru mezi objekty určenými k demolici hořela hromada pneumatik a ohen se přenesl i na sousední objekty. Hlavně pak na objekt, kde v úrovni půdy bylo skladováno seno. Právě hořící seno se ukázalo jako největší problém, kdy se muselo důkladně prolít vodou a celé hromady prokopat a shodit na úroven terénu.
Po důkladném uhašení se jednotka na pokyn velitele zásahu vrátila v 20:30 zpět na základu.
Při zásahu nedošlo ke zranění osob.
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, Bílovec, SDH Petřvald, Mošnov, Brušperk, Příbor, Studénka, HZSP Letiště Ostrava.

Foto zde: Požár Mošnov

Fabi

Požár komína 2018

Máme za sebou první výjezd roku 2018.
Požár komína byl nahlášen v neděli 4.3.2018 v 15:35 hodin.
Vzhledem k tomu, že se místo zásahu nacházelo v těsné blízkosti hasičárny, byl zásah téměř okamžitý.
Než vyjela technika z garáže, byl již prováděn vnější průzkum objektu.
Po dojezdu techniky pak průzkum pokračoval za použití dýchací techniky uvnitř budovy, protože prostředí bylo silně zakouřené.
První část jednotky likvidovala požár v suterénu objektu, druhá pak ze střechy objektu ve spolupráci z HZS MSK.
Po sražení všech hořících sazí, jednotka vyčkala než se komín ochladí na přijatelnou teplotu a v 17:40 se vrátila zpět na základu.
Při zásahu nedošlo ke zranění osob.
Zasahující jednotky: HZS MSK Ostrava, SDH Petřvald.

Foto zde: Požár komína

Fabi

Zásahy v průběhu roku

Poslední půlrok byl pro naši jednotku relativně klidný. I tak se, ale našlo pár drobných zásahů.
V rámci výjezdové činnosti byla naše jednotka povolána 27. 7. 2017 k asistenci při transportu zraněného pacienta v obci Petřvald.
14.8.2017 jednotka vyjela k požáru osobního automobilu na silnici 1/58, před příjezdem jednotky byl již požár lokalizovaný PHP svědkem požáru.
29.10.2017 v průběhu orkánu Herwart jednotka zasahovala při odstranění stromu bránícího průjezdu po komunikaci.
Zatím posledním evidovaným výjezdem a to 12.12.2017 bylo opět odstranění stromu bránícího v provozu na komunikaci 1/58 směr Mošnov. Jednotka provedla odklizení stromu a vrátila se na základnu.

Fabi

Požár Mošnov 2017

V rozmezí tří dnů naše jednotka opět vyjela k ostrému zásahu. 30. května 2017 byl naší jednotce v 0:59 hodin vyhlášen poplach. Dle sdělení mělo jít o požár průmyslového objektu v Mošnově.
Jednotka vyrazila k zásahu za 9 minut od nahlášení poplachu. I díky malému nočnímu provozu dojela na místo zásahu jako první.
Po provedení průzkumu společně s jednotkami Příbor a HZS MSK Nový Jičín bylo zjištěno, že se jedná o poruchu čidla EPS. Jednotka se proto vrátila po 25 minutách na základnu.
Zásah byl vyhodnocen jako planý poplach.

Fabi

Požár Skotnice 2017

27. května 2017 byl naší jednotce vyhlášen poplach, k požáru rodinného domu v obci Skotnice.
Jednotka vyrazila k zásahu ve velmi rychlém čase, protože téměř všichni členové jednotky se nacházeli v prostoru hasičárny.
Po příjezdu na místo zásahu, již byly na místě jednotky HZS MSK ze stanice Nový Jičín a JSDH Příbor.
Samotný požár zlikvidoval před příjezdem hasičů majitel objektu ručním hasicím přístrojem.
Na pokyn velitele zásahu se naše jednotka po 15 minutách vrátila zpět na základnu.

Foto zde: Požár Skotnice

Fabi

Planý poplach

V pondělí 30.1.2017 byl naší jednotce v 1:40 hod. vyhlášen poplach. Dle informace mělo dojít k požáru průmyslového objektu v areálu mošnovské průmyslové zóny. Jednotka vyjela v počtu 1+5 v 10 minutě od vyhlášení poplachu.
Po dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o planý poplach od poruchy čidla EPS.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Fabi