Nové fotografie
GQVXE3711 – kopie IMG_0888
Slideshow
Počasí
Počasí online

130 let SDH Petřvald

Slavnostní valnou hromadou, dne 21.11.2015, si naši členové připomněli 130 let trvání sboru dobrovolných hasičů v Petřvaldě.

Po úvodním zahájení a přivítání hostů starostou sboru, jsme minutou ticha uctili památku našich členů, kteří nás v průběhu posledních pěti let opustili. Následně po schválení programu valné hromady, byly předány diplomy a velký dort, naším mladým hasičům, za úspěšnou reprezentaci v hasičských soutěžích.

Vyslechli jsme si zprávu z historie sboru a činnosti za rok 2010-2015, dále zprávy velitele sboru a jednotky a činnosti mladých hasičů, zprávu o hospodaření a zprávu kontrolní a revizní rady. Řada členů byla oceněna za věrnost, za aktivní činnost a za reprezentaci sboru.

Oceněna byla i nejstarší členka paní Pavlásková, která se v letošním roce dožila 90 let. V rámci valné hromady, jsme také předali darovací šek dětskému domovu v Ostravě-Hrabové, který náš sbor podporuje již několik let.

V diskusi vystoupili zástupci místních složek, obecního úřadu, okolních sborů dobrovolných hasičů a zástupce dětského domova. Během diskuse byla petřvaldskému sboru udělená pamětní medaile OSH Nový Jičín, kterou starostovi předal jeho přítomný zástupce ing. Klos.

Po schválení usnesení a ukončení valné hromady starostou sboru, následovalo bohaté občerstvení a vzájemná diskuse,která se protáhla do pozdních večerních hodin.

Foto zde

Brožura 130 let historie sboru                                                                                                              výbor SDH