Nové fotografie
GQVXE3711 – kopie IMG_0888
Slideshow
Počasí
Počasí online

Mikuláš 2016

V neděli 4.12 se v naší hasičské zbrojnici konal Mikuláš a pečení cukroví pro mladé hasiče. Akce se v dopoledních hodinách, kdy probíhalo pečení perníčků a lineckého účastnilo šestnáct dětí. S těmi jsme poobědvali v místní vinárně na Roli a po takovém to dobití energie si udělali příjemnou procházku zpět do hasičárny. Odpoledne si všechny perníčky děti nazdobily, a že byly opravdu kreativní. Ve zbylém čase si zahrály různé hry, nakreslily obrázky. V podvečer se k malým hasičům přidali i jejich mladší sourozenci s rodiči a navštívil nás Mikuláš s čerty a andělem. Všichni byli moc stateční a těm, kteří se nejvíce báli, pomohli se zpěvem kamarádi, a tak nakonec všech 25 malých účastníků obdrželo zasloužené odměny. Za spoluorganizaci děkuji Romanovi Máchovi, za spolupráci Heleně Máchové, Dominikovi Berkovi, Kamile Teplé a Katce Myškové. Za zajištění surovin Pavlíně Gelnarové a Lence Berkové.

Katka