Nové fotografie
GQVXE3711 – kopie IMG_0888
Slideshow
Počasí
Počasí online

Valná hromada

Dne 19.12.2014 se uskutečnila valná hromada SDH Petřvald.

Všechny na úvod přivítal starosta SDH a minutou ticha bylo vzpomenuto na ty, kteří nás v průběhu roku opustili. Řídící schůze pak nechal schválit program a bylo odhlasováno i složení mandátové, návrhové a volební komise.

Přednesena byla zpráva o činnosti sboru, zpráva velitele, zpráva vedoucího MH, zpráva vedoucího družstva žen, zpráva pokladníka a zpráva kontrolní a revizní rady. Došlo i k ocenění členů a byly předány průkazy novým členům. Následovala volba starosty, volba členů nového výboru a volba členů KRR. V průběhu krátké přestávky se sešli členové nového výboru a KRR, aby si rozdělili jednotlivé funkce, které pak valná hromada jednohlasně schválila. V diskusi přednesli zdravici zástupci okolních sboru a zástupci  některých složek v obci. Po schválení usnesení, poděkoval starosta sboru všem přítomným za účast, popřál hezké vánoční svátky, hodně zdraví do nového roku a Valnou hromadu ukončil. Následovala volná zábava z občerstvením a přítomní členové si zavzpomínali prohlížením fotografií z alb na historii Petřvaldského sboru.

Děkujeme všem přítomným členům a hostům za účast.                Foto v galerii.

výbor SDH