Nové fotografie
GQVXE3711 – kopie IMG_0888
Slideshow
Počasí
Počasí online

Valná hromada

Dne 13. ledna 2018 proběhla výroční valná hromada SDH Petřvald za rok 2017. Schůzi zahájil starosta sboru Zdeněk Pexa. Přivítal všechny přítomné členy a hosty. Vzpomenul naše dlouholeté členy, kteří v uplynulém roce zemřeli. Věru Pavláskovou, Vlastimila Vidličku, Boženu Šípovou a naší velkou příznivkyni Jindřišku Vavrošovou. Jejích památka byla uctěná minutou ticha. Řídící schůze Irena Čani, pak nechala schválit navržený program a schválená byla i mandátová, návrhová a volební komise. Následně byla přednesena zpráva o činnosti, zpráva velitele SDH a JSDH, zpráva vedoucího družstva žen, zpráva o hospodaření a zpráva KRR. Zpráva o činnosti družstev žáků byla prezentována videoprojekcí. V dalším bodu proběhlo ocenění členů. Bylo předáno několik vyznamenání od čestných uznání sboru až po medaili za mimořádné zásluhy. Valná hromada pokračovala doplňující volbou do výboru SDH. Z funkce velitele SDH, byl na vlastní žádost uvolněn Lubomír Šíp a novým velitelem zvolen Aleš Berka. V následné diskusi vystoupila místostarostka obecního úřadu v Petřvaldě ing. Fabiánová, starosta SDH Mošnov p. Pagáč a starosta SDH Petřvaldík p. Číp. Již bývalému veliteli SDH, byl předán věcný dar, jako poděkování za jeho cca třicetiletou práci v této funkci. Ten za dar poděkoval a všem přítomným sdělil důvody, proč již nechce pokračovat jako velitel SDH. Po schválení návrhu hlavních úkolů na rok 2018 a schválení usnesení, byl oficiální program valné hromady ukončen starostou sboru. U připraveného občerstvení pak ještě dlouho všichni diskutovali o historii i budoucnosti petřvaldského sboru.

foto připravujeme

Všem přítomným děkujeme za účast.                                                                  Výbor SDH