Nové fotografie
167A7938 167A7934
Slideshow
Počasí
Počasí online

Valná hromada

Dne 13. ledna 2018 proběhla výroční valná hromada SDH Petřvald za rok 2017. Schůzi zahájil starosta sboru Zdeněk Pexa. Přivítal všechny přítomné členy a hosty. Vzpomenul naše dlouholeté členy, kteří v uplynulém roce zemřeli. Věru Pavláskovou, Vlastimila Vidličku, Boženu Šípovou a naší velkou příznivkyni Jindřišku Vavrošovou. Jejích památka byla uctěná minutou ticha. Řídící schůze Irena Čani, pak nechala schválit navržený program a schválená byla i mandátová, návrhová a volební komise. Následně byla přednesena zpráva o činnosti, zpráva velitele SDH a JSDH, zpráva vedoucího družstva žen, zpráva o hospodaření a zpráva KRR. Zpráva o činnosti družstev žáků byla prezentována videoprojekcí. V dalším bodu proběhlo ocenění členů. Bylo předáno několik vyznamenání od čestných uznání sboru až po medaili za mimořádné zásluhy. Valná hromada pokračovala doplňující volbou do výboru SDH. Z funkce velitele SDH, byl na vlastní žádost uvolněn Lubomír Šíp a novým velitelem zvolen Aleš Berka. V následné diskusi vystoupila místostarostka obecního úřadu v Petřvaldě ing. Fabiánová, starosta SDH Mošnov p. Pagáč a starosta SDH Petřvaldík p. Číp. Již bývalému veliteli SDH, byl předán věcný dar, jako poděkování za jeho cca třicetiletou práci v této funkci. Ten za dar poděkoval a všem přítomným sdělil důvody, proč již nechce pokračovat jako velitel SDH. Po schválení návrhu hlavních úkolů na rok 2018 a schválení usnesení, byl oficiální program valné hromady ukončen starostou sboru. U připraveného občerstvení pak ještě dlouho všichni diskutovali o historii i budoucnosti petřvaldského sboru.

foto připravujeme

Všem přítomným děkujeme za účast.                                                                  Výbor SDH