Nové fotografie
GQVXE3711 – kopie IMG_0888
Slideshow
Počasí
Počasí online

Valná hromada

Dne 21.12.2012 se uskutečnila valná hromada SDH Petřvald.

Všechny na úvod přivítal starosta SDH a minutou ticha bylo vzpomenuto na ty, kteří nás v průběhu roku opustili. Řídící schůze pak nechal schválit program a bylo odhlasováno i složení mandátové, návrhové a volební komise.

Přednesena byla zpráva o činnosti sboru, zpráva velitele, zpráva minihasičů a zpráva MH, zpráva pokladníka a zpráva kontrolní a revizní komise. Došlo i k ocenění členů a předán darovací šek, zástupci dětského domova v Ostravě-Hrabové. Mladí hasiči poděkovali za podporu a předali malé dárky svým vedoucím a starostovi SDH. Následovala diskuse a zpráva mandátové komise. V doplňujících volbách, uvolnila Valná hromada, na vlastní žádost, z funkce člena výboru a preventisty Dušana Ševčíka a zvolila nového člena výboru Aleše Berku. Po schválení usnesení, poděkoval starosta sboru všem přítomným za účast, popřál hezké vánoční svátky, hodně zdraví do nového roku a Valnou hromadu ukončil. Následovala volná zábava z občerstvením a promítáním videoprojekce z úspěšné sezony našich mladých hasičů v moravskoslezské lize. Děkujeme všem členům a hostům za účast.

Foto zde: VVH 2013
                                                                                                                         výbor SDH