Nové fotografie
GQVXE3711 – kopie IMG_0888
Slideshow
Počasí
Počasí online

Výroční valná hromada 2011

Dne 16.12.2011 proběhla v kulturní místnosti hasičské zbrojnice Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Petřvaldě.

Na zahájení valné hromady byli uvítání  všichni přítomní hasiči a hasičky a všichni přítomní hosté. Následně byla minutou ticha, uctěná památka  našich zemřelých členů, kteří náš sbor v průběhu roku 2011 opustili. Byli to Miroslav Ševčík, Lumír Adamík, Robert Šeděnka a Milan Vavroš. Čest jejích památce.

Předneseny byly zprávy o činnosti sboru, zpráva velitele, zpráva o hospodaření a zpráva revizora účtů.

Výbor byl doplněn o jednoho člena. Navržen byl Milan Vašica a valnou hromadou byl jednoznačně zvolen.

Novým členům byly předány členské průkazy, navíc mladým hasičům pamětní listy,  za reprezentaci Petřvaldského sboru. Další členové byli oceněni za věrnost.

V diskusi vystoupil velitel JSDH Petřvald, osvětlil důvody, proč jednotka k některým zásahům nevyjíždí. Zdravice pak přednesli zástupci  SDH z Mošnova, Petřvaldíku a Kateřinic a také p. Nenička z Mošnova, přítomen i přes jeho vysoký věk. Byla přednesená i zdravice naší dlouholeté členky Boženy Šípové.

Vystoupila i velitelka mladých hasičů Kateřina Břežná, která poděkovala jménem družstva, vedoucím mládeže a výboru, za vytvořené podmínky a zároveň přislíbila aktivní přístup i v další sezoně.

Výroční valnou hromadu ukončil starosta sboru. Poděkoval za činnost a popřál vše nejlepší v roce 2012.

 

Foto zde: Výroční valná hromada 2011.

Výbor SDH