Nové fotografie
GQVXE3711 – kopie IMG_0888
Slideshow
Počasí
Počasí online

Výroční valná hromada

Dne 12. ledna 2019 se konala v sále hasičské zbrojnice, výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Petřvald. Na úvod vystoupil starosta Zdeněk Pexa a vzpomenul na zemřelé členy v uplynulém roce. Jaroslava Veřmiřovského a Blahoslava Jílka a také člena výboru Luboše Nováčka, který zemřel den před valnou hromadou. Všichni pak uctili jejich památku minutou ticha. Potom starosta přivítal všechny přítomné členy a hosty. Řídící valné hromady nechal schválit program a zvolit potřebné komise. Všichni přítomní si vyslechli jednotlivé zprávy z činnosti sboru v roce 2018, které byly doplněny krátkými projekcemi a vyslechli si i zprávy o hospodaření. Došlo i k ocenění některých členů a k předání finančního daru dětskému domovu s Ostravě-Hrabové. Návrhová komise přečetla návrh plánu hlavních úkolů na další období a následovala diskuze. Vystoupili zástupci obce Petřvald, SDH Mošnov, OSH, SDH Petřvaldík, TJ Petřvald, HC SDH a někteří členové. Po proběhlé diskuzi, došlo ke schválení usnesení a starosta valnou hromadu ukončil. Výbor děkuje všem přítomným členům a hostům. Našim kuchařkám děkujeme za přípravu chutného občerstvení.

Foto   zde                                                                                                                                výbor SDH