Nové fotografie
IMG_6922 IMG_6921 IMG_6920 IMG_6919

Povánka na soutěže

Sbor dobrovolných hasičů v Petřvaldě

pořádá dne 3.9.2016

od 9,00 hod – soutěž mladých hasičů, V.ročník o pohár starosty SDH Petřvald,

soutěž je součástí MSL MH

od 15,00 hod – denní soutěž mužů, žen a mužů nad 35 let

XXXVI.ročník Mem.Fr.Poláška

Pozvánka  zde

výbor SDH

Zásahy duben až červen 2016

Naše jednotka nezahálí ani na přelomu jara a léta.
Viz sekce zásahy.

Odkaz zde: Odkaz

Fabi

Pozvánka na soutěž

Sbor dobrovolných hasičů v Petřvaldě

pořádá

dne 3.6.2016 ve 21.30 hod

XII. ročník noční soutěže

memoriál   Jana Blahuta

kategorie muži,muži nad 35 let,ženy

pozvánka zde

Smuteční oznámení

Scan

S lítosti oznamujeme,

že dne 2.května 2016, zemřel ve věku 77 let,

člen našeho sboru a dlouholetý preventista

Václav Rybář

Členem sboru byl od roku 1956.

Poslední rozloučení proběhlo  5.května 2016 v 16 hodin

ve smuteční obřadní síni v Petřvaldě.

Čest jeho památce

Zásahy jaro 2016

Letošní jaro bylo pro naši jednotku celkem výjimečné. V relativně krátké době byla naše jednotka poslána celkem ke čtyřem událostem.
11.3.2016 byla naše jednotka vyslána na silnici I/58 směrem na Mošnov, kde do komunikace zasahoval spadlý strom. Jednotka ve spolupráci s HZS MSK provedla odklizení překážky a v krátké době se vrátila zpět na základnu.
V rozmezí jednoho týdne následoval obdobný výjezd, rovněž na odstranění překážky přes komunikaci I/58.
Zatím nejnáročnějším dnem v rámci zásahů v tomto roce bylo úterý 5.4.2016, toho dne byla jednotka vyslána dvakrát k různým požárům v přírodním prostředí.
První požár byl nahlášen v 13:05 hodin. Jednotka byla vyslána do Studénky, kde podél železniční trati v délce 4 km hořel travní porost. Jednotka vyjela s technikou Tatra T148 z důvodu velké potřeby vody. Zpět na základnu se vrátila zhruba po třech hodinách.
Druhý požár byl téhož dne ohlášen v 21:45 hodin, jednalo se opět o požár travního porostu, tentokrát v Kateřinicích. Při příjezdu jednotky na místo požáru, již zde zasahovala místní jednotka společně s jednotkou SDH Příbor a HZS MSK Nový Jičín. Vzhledem k tomu, že požár nebyl velkého rozsahu, byla po domluvě s velitelem zásahu naše jednotka poslána zpět na základnu.
Foto z Kateřinic viz fotogalerie.

Fabi

Kácení 2016

Pozvánka na hasičský bál

Bál                                                                                                                                                                   výbor SDH

PF 2016

130 let SDH Petřvald

Slavnostní valnou hromadou, dne 21.11.2015, si naši členové připomněli 130 let trvání sboru dobrovolných hasičů v Petřvaldě.

Po úvodním zahájení a přivítání hostů starostou sboru, jsme minutou ticha uctili památku našich členů, kteří nás v průběhu posledních pěti let opustili. Následně po schválení programu valné hromady, byly předány diplomy a velký dort, naším mladým hasičům, za úspěšnou reprezentaci v hasičských soutěžích.

Vyslechli jsme si zprávu z historie sboru a činnosti za rok 2010-2015, dále zprávy velitele sboru a jednotky a činnosti mladých hasičů, zprávu o hospodaření a zprávu kontrolní a revizní rady. Řada členů byla oceněna za věrnost, za aktivní činnost a za reprezentaci sboru.

Oceněna byla i nejstarší členka paní Pavlásková, která se v letošním roce dožila 90 let. V rámci valné hromady, jsme také předali darovací šek dětskému domovu v Ostravě-Hrabové, který náš sbor podporuje již několik let.

V diskusi vystoupili zástupci místních složek, obecního úřadu, okolních sborů dobrovolných hasičů a zástupce dětského domova. Během diskuse byla petřvaldskému sboru udělená pamětní medaile OSH Nový Jičín, kterou starostovi předal jeho přítomný zástupce ing. Klos.

Po schválení usnesení a ukončení valné hromady starostou sboru, následovalo bohaté občerstvení a vzájemná diskuse,která se protáhla do pozdních večerních hodin.

Foto zde

Brožura 130 let historie sboru                                                                                                              výbor SDH

Novinky v hasičárně

V průběhu měsíce listopadu, bude do provozu uvedeno nové zařízení ve výjezdovém automobilu Tatra 815 Terrno.
Jedná se o tablet, ve kterém bude nainstalována aplikace Rescue Navigator.
Tato aplikace slouží k přímé komunikaci s operačním střediskem a pomocí datových zpráv a ve spojení s mapovým podkladem je možné rychleji určit a dojet na hlášené místo zásahu.

Odkaz na podrobnější informace k aplikaci:RescueNavigator

Fabi

Slideshow
Počasí
Počasí online