Nové fotografie
cof cof sdr IMG_1549

Požár Mošnov II.

Naše jednotka byla vyslána do Mošnova k nahlášenému požáru nízké budovy 9.6.2018 v 15:00 hodin.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří v prostoru demolice budov zbytky sena. Naše jednotka již na místě zasahovala jednou u požáru odpadu.
Po příjezdu na místo zásahu bylo ve spolupráci s JSDH Příbor provedeno pomocí jednoduchých hasebních prostředků rozhrabání sena a prolití vysokotlakým proudem vody. Dále jednotka provedla doplnění vody do CAS JSDH Příbor.
Po 45 minutách se jednotka vrátila zpět na základnu.
Škoda způsobená požárem je nulová, nedošlo ke zranění ani k poškození techniky.
Zásah probíhal za vydatného deště způsobeného lokální bouřkou.

Foto zde: Požár Mošnov II.

Fabi

XIV. ročník memoriálu Jana Blahuta

Dne 1.6. 2018 pod hasičárnou proběhl XIV. ročník memoriálu Jana Blahuta.

Soutěžilo se ve třech kategoriích (muži, ženy, veteráni) a účast byla vysoká, 34 družstev. Domácí hasiči měli zastoupení jak mezi ženami, tak v mužích nad 35 let, tedy veterány. Ti byli úspěšní a obsadili 3. místo, naše ženy skončily šesté. Počasí nám přálo, občerstvení jsme měli spoustu, soutěžní výkony byly pěkné a tak doufáme, že se všichni zúčastnění i diváci dobře bavili, čemuž napovídá i to, že poslední vytrvalci odcházeli až v brzkých ranních hodinách. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, a už teď se těšíme, až se s Vámi potkáme na naši denní soutěži, která proběhne 8.9. 2018

Veškeré výsledky z naší soutěže naleznete zde: Memoriál Jana Blahuta

Katka

Taktické cvičení Čepro 2018

Naše jednotka se 30.5.2018 spolu z dalšími sedmi jednotkami profesionálních a dobrovolných hasičů, včetně mobilního operačního střediska HZS MSK (celkem 40 hasičů), zapojila do taktického cvičení složek IZS v areálu firmy ČEPRO Sedlnice. Hořel benzín v havarijní jímce, odkud hasiči zachránili jednoho popáleného zaměstnance a požár uhasili.
Do cvičení se zapojil také tým ZZS MSK, který převzal zraněnou osobu, a Policie ČR, která mj. uzavřela průjezd civilních vozidel po silnici v bezprostřední blízkosti areálu firmy.
Hasiči využívali k uhašení požáru jak vodu, dovezenou jejich cisternami, tak vodu z areálu – z hydrantů a požární nádrže, odkud čerpali vodu pomocí ponorných čerpadel. Zásobníky s pohonnými hmotami rovněž kropila voda z SHZ.
Na místo TC dorazily tři jednotky HZS Moravskoslezského kraje – ze stanic Nový Jičín, Bílovec a Ostrava-Zábřeh, a šest jednotek dobrovolných hasičů – Sedlnice, Studénka, Příbor, Kopřivnice, Petřvald a Slatina.
Cílem cvičení bylo mj. prověření vnějšího havarijního plánu, systému vyrozumění, včetně využití mobilní sirény pro varování obyvatelstva, spolupráce zasahujících složek IZS a zaměstnanců skladu, hašení požáru úniku benzínu a ochrana okolí, zásobování požární vodou s využitím technických zařízení v areálu skladu a ověření funkčnosti systému nadzemních hydrantů stabilního chladícího zařízení (SCHZ).

Foto zde: TC Čepro 2018

Fabi

Pozvánka na noční soutěž

Požár Mošnov 2018

Místo poklidného pálení čarodějnic, byla naše jednotka vyslána 30.4. v 16:50 do Mošnova k ohlášenému požáru průmyslového objektu.
Již při cestě do hasičárny, byl z dáli vidět sloupec hustého černého dýmu. To nevěstilo nic dobrého.
Naše jednotka vyjela i přes menší technické potíže s T 148 v požadovaném limitu 10 minut.
Po dojezdu na místo byly velitelem zásahu rozděleny úkoly a členové jednotky se intenzivně zapojili do hasebních prací.
V prostoru mezi objekty určenými k demolici hořela hromada pneumatik a ohen se přenesl i na sousední objekty. Hlavně pak na objekt, kde v úrovni půdy bylo skladováno seno. Právě hořící seno se ukázalo jako největší problém, kdy se muselo důkladně prolít vodou a celé hromady prokopat a shodit na úroven terénu.
Po důkladném uhašení se jednotka na pokyn velitele zásahu vrátila v 20:30 zpět na základu.
Při zásahu nedošlo ke zranění osob.
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, Bílovec, SDH Petřvald, Mošnov, Brušperk, Příbor, Studénka, HZSP Letiště Ostrava.

Foto zde: Požár Mošnov

Fabi

Požár komína 2018

Máme za sebou první výjezd roku 2018.
Požár komína byl nahlášen v neděli 4.3.2018 v 15:35 hodin.
Vzhledem k tomu, že se místo zásahu nacházelo v těsné blízkosti hasičárny, byl zásah téměř okamžitý.
Než vyjela technika z garáže, byl již prováděn vnější průzkum objektu.
Po dojezdu techniky pak průzkum pokračoval za použití dýchací techniky uvnitř budovy, protože prostředí bylo silně zakouřené.
První část jednotky likvidovala požár v suterénu objektu, druhá pak ze střechy objektu ve spolupráci z HZS MSK.
Po sražení všech hořících sazí, jednotka vyčkala než se komín ochladí na přijatelnou teplotu a v 17:40 se vrátila zpět na základu.
Při zásahu nedošlo ke zranění osob.
Zasahující jednotky: HZS MSK Ostrava, SDH Petřvald.

Foto zde: Požár komína

Fabi

Ples 2018

Dne 24.2 2018 proběhl v místním sále Sokolovny tradiční hasičský bál.

Jako každoročně pro část našich členů celá akce naplno začala už o dva dny dříve, kdy bylo potřeba přichystat veškeré občerstvení, tombolu, sál a další nezbytnosti. Ač to zní možná dosti neuvěřitelně, jen příprava jídla v potřebném množství a kvalitě nám zabrala v součtu téměř třicet hodin.  

Začátek plesu byl stanoven na 20:00, přesto první nadšenci se dostavili ještě před touto hodinou. Brzy po zahájení se rozjel i prodej losů do tomboly, která byla jako již tradičně velmi bohatá a slavila velký úspěch. Letos dosti netradičně nám k tanci a poslechu hrála skupina Nautilus. Další změnou po delší době byl program, v jehož rámci jsme zhlédli retro scénku s názvem „Zpátky do školy“. Po celou dobu plesu byla možnost zakoupit si některou ze zabijačkových specialit, něco sladkého na chuť a samozřejmě množství nápojů. Hudba dohrála po třetí hodině ranní, ale tím zábava neskončila. Nejvytrvalejší vydrželi až do rána, téměř do páté hodiny.

Děkujeme všem sponzorům za krásné ceny do tomboly. Vystupujícím za nachystání programu a odvahu při jeho realizaci. Pořadatelům, obsluhujícím a všem, kteří jakkoli napomáhali s organizací a přípravou, za jejich pomoc, čas a ochotu.

Katka

Pozvánka na ples 2018

                                                                                                       výbor SDH

Valná hromada

Dne 13. ledna 2018 proběhla výroční valná hromada SDH Petřvald za rok 2017. Schůzi zahájil starosta sboru Zdeněk Pexa. Přivítal všechny přítomné členy a hosty. Vzpomenul naše dlouholeté členy, kteří v uplynulém roce zemřeli. Věru Pavláskovou, Vlastimila Vidličku, Boženu Šípovou a naší velkou příznivkyni Jindřišku Vavrošovou. Jejích památka byla uctěná minutou ticha. Řídící schůze Irena Čani, pak nechala schválit navržený program a schválená byla i mandátová, návrhová a volební komise. Následně byla přednesena zpráva o činnosti, zpráva velitele SDH a JSDH, zpráva vedoucího družstva žen, zpráva o hospodaření a zpráva KRR. Zpráva o činnosti družstev žáků byla prezentována videoprojekcí. V dalším bodu proběhlo ocenění členů. Bylo předáno několik vyznamenání od čestných uznání sboru až po medaili za mimořádné zásluhy. Valná hromada pokračovala doplňující volbou do výboru SDH. Z funkce velitele SDH, byl na vlastní žádost uvolněn Lubomír Šíp a novým velitelem zvolen Aleš Berka. V následné diskusi vystoupila místostarostka obecního úřadu v Petřvaldě ing. Fabiánová, starosta SDH Mošnov p. Pagáč a starosta SDH Petřvaldík p. Číp. Již bývalému veliteli SDH, byl předán věcný dar, jako poděkování za jeho cca třicetiletou práci v této funkci. Ten za dar poděkoval a všem přítomným sdělil důvody, proč již nechce pokračovat jako velitel SDH. Po schválení návrhu hlavních úkolů na rok 2018 a schválení usnesení, byl oficiální program valné hromady ukončen starostou sboru. U připraveného občerstvení pak ještě dlouho všichni diskutovali o historii i budoucnosti petřvaldského sboru.

foto připravujeme

Všem přítomným děkujeme za účast.                                                                  Výbor SDH

PF 2018

Slideshow
Počasí
Počasí online