Nové fotografie
IMG_3369 IMG_3368 IMG_3367 IMG_3366

Hasiči v Indonésii

Náš hasič Ondřej Fabián navštívil v rámci své cesty po Indonésii dvě hasičské stanice. První na ostrově Jáva ve městě Yogyakarta a druhou pak na ostrově Bali ve městě Ubud. Tam se mu podařilo prožít odpoledne s místními hasiči při asistenci na pohřebním obřadu a pak i zásah u havárie motorky přímo před hasičskou stanicí.

Odkaz zde: Hasiči Yogyakarta

Odkaz zde: Hasiči Ubud

Odkaz zde: Video z projížďky po městě Ubud

Fabi

Požár Kopřivnice 2016

V neděli 25.9. v 16:30 byla naše jednotka vyslána v rámci III. stupně poplachu do Kopřivnice k rozsáhlému požáru obchodního centra.
Naše jednotka po příjezdu na místo zásahu prováděla jak hasební práce za použití dýchací techniky tak i dopravu vody na místo zásahu.
Jednotka zasahovala spolu s dalšími 17 jednotkami.
Zásah naší jednotky byl ukončen zhruba v 20:30 hodin.

Odkaz zde: Odkaz na člának z požáry.cz

Fabi

Zájezd Pasohlávky

Ve dnech 10. – 11.9. 2016 byl pro členy našeho sboru a jejich rodinné příslušníky připraven zájezd, kterého se zúčastnilo skoro 40 osob.

Odjezd byl plánován na 7:00 hod. Od hasičské zbrojnice jsme zamířili do Uherského Hradiště, na slavnosti vína, kde jsme mohli zhlédnout slavnostní krojovaný průvod, navštívit jarmark nebo si projít město. Poté nás cesta zavedla k břehům Novomlýnské nádrže. Zde jsme se ubytovali v kempu a zůstali v něm po celé odpoledne. K večeru nás autobus odvezl do nedalekého vinného sklípku, kde většina zúčastněných odzkoušela několik vzorků vína při degustaci. Všichni jsme si vyslechli odborný výklad a spoustu vtipů, za které velice děkujeme, především paní Blahutové. Zbytek večera se prodiskutoval a prozpíval při víně či jiných nápojích. Večerní zábava se protáhla až do časných ranních hodin. V neděli jsme po opuštění kempu zamířili do nedaleké obce Lednice. Zde jsme navštívili zámecké zahrady a park, kdo chtěl i samotný zámek.  Zpět domů do Petřvaldu jsme dorazili v podvečer.  Akce přispěla k utužení mezilidských vztahů a všichni zúčastnění si s sebou přivezli spoustu zážitků, na které určitě budou dlouho vzpomínat.

Kateřina Břežná

Soutěžní sezona a domácí soutěže 2016

Přehled soutěžní sezony a průběh s výsledky domácích soutěží ze dne 3.9.2016    zde

Povánka na soutěže

Sbor dobrovolných hasičů v Petřvaldě

pořádá dne 3.9.2016

od 9,00 hod – soutěž mladých hasičů, V.ročník o pohár starosty SDH Petřvald,

soutěž je součástí MSL MH

od 15,00 hod – denní soutěž mužů, žen a mužů nad 35 let

XXXVI.ročník Mem.Fr.Poláška

Pozvánka  zde

výbor SDH

Zásahy duben až červen 2016

Naše jednotka nezahálí ani na přelomu jara a léta.
Viz sekce zásahy.

Odkaz zde: Odkaz

Fabi

Pozvánka na soutěž

Sbor dobrovolných hasičů v Petřvaldě

pořádá

dne 3.6.2016 ve 21.30 hod

XII. ročník noční soutěže

memoriál   Jana Blahuta

kategorie muži,muži nad 35 let,ženy

pozvánka zde

Smuteční oznámení

Scan

S lítosti oznamujeme,

že dne 2.května 2016, zemřel ve věku 77 let,

člen našeho sboru a dlouholetý preventista

Václav Rybář

Členem sboru byl od roku 1956.

Poslední rozloučení proběhlo  5.května 2016 v 16 hodin

ve smuteční obřadní síni v Petřvaldě.

Čest jeho památce

Zásahy jaro 2016

Letošní jaro bylo pro naši jednotku celkem výjimečné. V relativně krátké době byla naše jednotka poslána celkem ke čtyřem událostem.
11.3.2016 byla naše jednotka vyslána na silnici I/58 směrem na Mošnov, kde do komunikace zasahoval spadlý strom. Jednotka ve spolupráci s HZS MSK provedla odklizení překážky a v krátké době se vrátila zpět na základnu.
V rozmezí jednoho týdne následoval obdobný výjezd, rovněž na odstranění překážky přes komunikaci I/58.
Zatím nejnáročnějším dnem v rámci zásahů v tomto roce bylo úterý 5.4.2016, toho dne byla jednotka vyslána dvakrát k různým požárům v přírodním prostředí.
První požár byl nahlášen v 13:05 hodin. Jednotka byla vyslána do Studénky, kde podél železniční trati v délce 4 km hořel travní porost. Jednotka vyjela s technikou Tatra T148 z důvodu velké potřeby vody. Zpět na základnu se vrátila zhruba po třech hodinách.
Druhý požár byl téhož dne ohlášen v 21:45 hodin, jednalo se opět o požár travního porostu, tentokrát v Kateřinicích. Při příjezdu jednotky na místo požáru, již zde zasahovala místní jednotka společně s jednotkou SDH Příbor a HZS MSK Nový Jičín. Vzhledem k tomu, že požár nebyl velkého rozsahu, byla po domluvě s velitelem zásahu naše jednotka poslána zpět na základnu.
Foto z Kateřinic viz fotogalerie.

Fabi

Kácení 2016

Slideshow
Počasí
Počasí online