Nové fotografie
dav dav dav sdr

Stavění májky

Dne 28.4. 2018 jsme si pod hasičárnou postavili májku. Přípravy na akci započaly už o týden dříve, kdy byl shozen suchý modřín, který později naši chlapi zbavili kůry, a děvčata jej ozdobily. Samotné stavění započalo po 16 hodině, kdy se sešli naši malí hasiči se svými rodinnými příslušníky. Májka byla postavena relativně rychle a bez problémů. Poté se každý věnoval činnosti, jaké chtěl. Část dětí s tatínky hrála fotbal, opékaly se špekáčky, povídalo se. Poslední členové se rozešli domů po deváté hodině večerní.
Bohužel v noci z 3. na 4.5. nám májku někdo shodil. Proto, abychom mohli děti potěšit další akcí, tedy shazováním májky, znovu jsme ji postavili. Je teď sice malinká, ale svůj účel splní. Teď nám nezbývá než doufat, že do konce měsíce vydrží, jelikož stavět ji potřetí, zbyla by nám už jen špička.

Katka

Sběr železného šrotu

Dne 21.4. 2018 náš sbor uspořádal sběr železného šrotu. Akce započala po 8 hodině ranní. I když zpočátku byly vyhlídky docela děsivé a počet zúčastněných členů i množství železa naznačovalo ukončení akce někdy v podvečer. Nakonec vše proběhlo v rámci dopoledne a části odpoledne, kdy jsme projeli celou obec včetně Dvorku a starým železem naplnili téměř dva kontejnery. Poděkování patří jak všem zúčastněným „sběračům“ a „dárcům železa“, tak i panu Luboši Nováčkovi, který pro nás připravil skvělou zelňačku.

Katka

Ukliďme Česko

Dne 7.4. 2018 se 16 našich mladých i dospělých členů se svými rodinnými příslušníky zúčastnilo celorepublikové akce Ukliďme Česko, která byla v Petřvaldě pořádána.  Část našich hasičů byla vyslána s pytli na odpad k Lubině a také do lesa a dalších přilehlých oblastí v okolí hasičárny. Část sbírala a třídila odpadky jinde v obci. Ač to zpočátku vypadalo, že nepořádku moc nebude, časem jsme shledali, že zdání někdy klame a několikrát jsme museli volat o nové, prázdné pytle. Po ukončení sběru se dobrovolníci přesunuli pod myslivnu, kde proběhlo opékání špekáčků. Dík patří všem, kteří se akce zúčastnili a ve svém volném čase udělali něco pro přírodu, obec a pro nás všechny. Snad tady ten pořádek vydrží co nejdéle.

Katka

Kácení stromů

V rámci činnosti JSDH Petřvald ve spolupráci se zaměstnanci obce, proběhlo dne 24.3. 2018 kácení stromů. Shazovány byly dřeviny pod Sokolovnou, z nichž některé nevykazovaly nejlepší zdravotní stav. Pro vysvětlení, proč u silnice pár vzrostlých kusů i nadále zůstalo, majitelem zbývajících stromů není obec, z tohoto důvodu nemohly být skáceny. Akce proběhla bez problémů.

Katka

Přespávačka v hasičárně

Noc ze soboty 24.3. na neděli 25.3. 2018 strávili naši starší žáci v hasičárně. Zahráli si nějaké hry, popovídali si, jednoduše utužovali kolektiv. Na večeři si dali pizzu a poté následoval další program. Nechyběla diskotéka, karaoke ani sledování filmu. Akce byla zhodnocena jako úspěšná, a proto by v budoucnu mohlo dojít k jejímu zopakování.

Katka

Požár Mošnov II.

Naše jednotka byla vyslána do Mošnova k nahlášenému požáru nízké budovy 9.6.2018 v 15:00 hodin.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří v prostoru demolice budov zbytky sena. Naše jednotka již na místě zasahovala jednou u požáru odpadu.
Po příjezdu na místo zásahu bylo ve spolupráci s JSDH Příbor provedeno pomocí jednoduchých hasebních prostředků rozhrabání sena a prolití vysokotlakým proudem vody. Dále jednotka provedla doplnění vody do CAS JSDH Příbor.
Po 45 minutách se jednotka vrátila zpět na základnu.
Škoda způsobená požárem je nulová, nedošlo ke zranění ani k poškození techniky.
Zásah probíhal za vydatného deště způsobeného lokální bouřkou.

Foto zde: Požár Mošnov II.

Fabi

XIV. ročník memoriálu Jana Blahuta

Dne 1.6. 2018 pod hasičárnou proběhl XIV. ročník memoriálu Jana Blahuta.

Soutěžilo se ve třech kategoriích (muži, ženy, veteráni) a účast byla vysoká, 34 družstev. Domácí hasiči měli zastoupení jak mezi ženami, tak v mužích nad 35 let, tedy veterány. Ti byli úspěšní a obsadili 3. místo, naše ženy skončily šesté. Počasí nám přálo, občerstvení jsme měli spoustu, soutěžní výkony byly pěkné a tak doufáme, že se všichni zúčastnění i diváci dobře bavili, čemuž napovídá i to, že poslední vytrvalci odcházeli až v brzkých ranních hodinách. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, a už teď se těšíme, až se s Vámi potkáme na naši denní soutěži, která proběhne 8.9. 2018

Veškeré výsledky z naší soutěže naleznete zde: Memoriál Jana Blahuta

Katka

Taktické cvičení Čepro 2018

Naše jednotka se 30.5.2018 spolu z dalšími sedmi jednotkami profesionálních a dobrovolných hasičů, včetně mobilního operačního střediska HZS MSK (celkem 40 hasičů), zapojila do taktického cvičení složek IZS v areálu firmy ČEPRO Sedlnice. Hořel benzín v havarijní jímce, odkud hasiči zachránili jednoho popáleného zaměstnance a požár uhasili.
Do cvičení se zapojil také tým ZZS MSK, který převzal zraněnou osobu, a Policie ČR, která mj. uzavřela průjezd civilních vozidel po silnici v bezprostřední blízkosti areálu firmy.
Hasiči využívali k uhašení požáru jak vodu, dovezenou jejich cisternami, tak vodu z areálu – z hydrantů a požární nádrže, odkud čerpali vodu pomocí ponorných čerpadel. Zásobníky s pohonnými hmotami rovněž kropila voda z SHZ.
Na místo TC dorazily tři jednotky HZS Moravskoslezského kraje – ze stanic Nový Jičín, Bílovec a Ostrava-Zábřeh, a šest jednotek dobrovolných hasičů – Sedlnice, Studénka, Příbor, Kopřivnice, Petřvald a Slatina.
Cílem cvičení bylo mj. prověření vnějšího havarijního plánu, systému vyrozumění, včetně využití mobilní sirény pro varování obyvatelstva, spolupráce zasahujících složek IZS a zaměstnanců skladu, hašení požáru úniku benzínu a ochrana okolí, zásobování požární vodou s využitím technických zařízení v areálu skladu a ověření funkčnosti systému nadzemních hydrantů stabilního chladícího zařízení (SCHZ).

Foto zde: TC Čepro 2018

Fabi

Pozvánka na noční soutěž

Požár Mošnov 2018

Místo poklidného pálení čarodějnic, byla naše jednotka vyslána 30.4. v 16:50 do Mošnova k ohlášenému požáru průmyslového objektu.
Již při cestě do hasičárny, byl z dáli vidět sloupec hustého černého dýmu. To nevěstilo nic dobrého.
Naše jednotka vyjela i přes menší technické potíže s T 148 v požadovaném limitu 10 minut.
Po dojezdu na místo byly velitelem zásahu rozděleny úkoly a členové jednotky se intenzivně zapojili do hasebních prací.
V prostoru mezi objekty určenými k demolici hořela hromada pneumatik a ohen se přenesl i na sousední objekty. Hlavně pak na objekt, kde v úrovni půdy bylo skladováno seno. Právě hořící seno se ukázalo jako největší problém, kdy se muselo důkladně prolít vodou a celé hromady prokopat a shodit na úroven terénu.
Po důkladném uhašení se jednotka na pokyn velitele zásahu vrátila v 20:30 zpět na základu.
Při zásahu nedošlo ke zranění osob.
Zasahující jednotky: HZS MSK Nový Jičín, Bílovec, SDH Petřvald, Mošnov, Brušperk, Příbor, Studénka, HZSP Letiště Ostrava.

Foto zde: Požár Mošnov

Fabi

Slideshow
Počasí
Počasí online