Nové fotografie
2017-06-04 15.03.43 2017-06-04 15.03.36 2017-06-04 15.03.23 2017-06-04 15.03.12

Pozvánka na ples 2017

PlesFabi

Valná hromada

Dne 20. ledna 2017 proběhla Výroční valná hromada SDH Petřvald za rok 2016.  Schůzi zahájil starosta sboru Zdeněk Pexa. Přivítal všechny přítomné členy a hosty a vzpomenul na dlouholetého člena Václava Rybáře, který nás v uplynulém roce opustil. Jeho památka byla uctěná minutou ticha. Řídící schůze Irena Čani, pak nechala schválit navržený program a schválená byla i mandátová, návrhová a volební komise. Následně byla přednesena zpráva o činnosti, zpráva velitele, zpráva MH, zpráva vedoucího družstva žen, zpráva o hospodaření a zpráva KRR. Došlo také k ocenění členů. Ke svému životnímu jubileu byli oceněni, medaili OSH Zdeněk Pexa a věcným darem Luboš Nováček. Alois Vašica byl oceněn výborem za úctyhodných 228 odběru krve a Ondřej Fabián obdržel čestné uznání OSH. Předán byl také darovací šek dětskému domovu v Ostravě Hrabové, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Valná hromada pokračovala doplňující volbou do výboru SDH. Uvolněn z výboru byl Jaroslav Veřmiřovský a novou členkou výboru zvolená Kateřina Břežná. V následné diskusi byla přečtená zdravice dlouholetých členů, pana Jílka a paní Šípové, kteří se valné hromady nemohli kvůli zdraví zúčastnit. Se zdravici vystoupili také hosté. Za SDH Petřvaldík místostarostka paní Čiberová, za SDH Mošnov starosta pan Pagáč. Zástupce obecního  úřadu v Petřvaldě, místostarostka paní ing. Fabiánová, poděkovala hasičům za dosavadní činnost a slíbila, že cca v měsíci dubnu, by mohlo dojít k předání přepravního vozidla Mercedes Benz, pořízeného z 90% dotací. Požádala také o spolupráci při  letošních oslavách 750 let obce. Po schválení usnesení, byl oficiální program valné hromady ukončen starostou sboru Zdeňkem Pexou. U připraveného občerstvení, pak ještě dlouho všichni diskutovali o historii i budoucnosti petřvaldského sboru.

foto zde

Všem přítomným děkujeme za účast.                                                                  Výbor SDH

Požár Kopřivnice

Naše jednotka začala nový rok pěkně zostra.
V sobotu 7.1.2017 byl naší jednotce v 23:00 hod. vyhlášen poplach k události hořící průmyslové haly v Kopřivnici.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o požár velkého rozsahu, byla nutná velká dodávka vody a tak naše jednotka vyjela pouze s technikou CAS 32 T148 v počtu 1+2 hasiči.
Po dojezdu na místo zásahu, jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody z hydrantové sítě a zásobovala požární plošinu vodou.
Celý zásah probíhal v extrémních zimních podmínkách, kdy teplota dosahovala až -15°C a tak veškerá voda během chvíle mrzla a pokrývala techniku, hasiče i komunikace.
Na zásahu se podílelo celkem 30 jednotek, ne jenom z okresu Nový Jičín ale i z okresů Frýdek Místek a Ostrava.
Zásah naší jednotky byl ukončen v 4:55, kdy se jednotka vrátila na základnu a uvedla techniku do stavu pohotovosti k dalšímu možnému výjezdu.

Foto zde: Požár Kopřivnice

Video zde: Požár Kopřivnice

Fabi

Taktické cvičení 2016

Ve čtvrtek 29.12.2016 velitel jednotky petřvaldských hasičů vyhlásil v 14:57 hodin poplach z důvodu taktického cvičení.
Námětem cvičení byl simulovaný požár lakovny se zraněním pracovníka.
Jednotka se ke cvičení dostavila v dostatečném počtu a tak vyjela veškerá technika. Jak Tatra 815 CAS 20 tak i naše „stařenka“ Tatra 148 CAS 32.
Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum objektu s nalezením zraněné osoby, poskytnutí předlékařské pomoci této osobě a následovalo hašení požáru.
Z důvodu nedostatku vody při hašení bylo vytvořeno hadicové vedení z nejbližšího hydrantu vzdáleného cca 160 m.
Požár byl lokalizován a zlikvidován po 30 minutách od nahlášení události.
Jednotka se vrátila zpět na základnu a uvedla zásahová vozidla do připravenosti na ostrý zásah.
Cvičení se zúčastnilo celkem osm hasičů naší jednotky.

Foto zde: Taktické cvičení

Video zde: Taktické cvičení

Fabi

Požár osobního automobilu

V pondělí 26.12. 2016 v 17:30 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach. Dle informace mělo dojít k požáru osobního automobilu.
Jednotka vyjela v počtu 1+3 již za 8 minut od nahlášení poplachu. Dle navigace se mělo místo události nacházet na silnici směrem na Petřvaldík.
Průjezdem po silnici místo nebylo nalezeno a až díky upřesňující informaci pomocí radiostanice se naše jednotka vrátila zpět ke hřbitovu do Petřvaldu, kde čekala osoba oznamující událost.
V tu dobu tam již byla i posádka HZS MSK z Ostravy, která oznamovatelku naložila a dále jeli dle její navigace k místu požáru.
To, jak bylo v krátké chvíli zjištěno, se nacházelo až v místě, které nebylo přístupné pro zásahovou techniku. Obě zasahující cisterny zůstaly zapadlé v blátě na břehu řeky Lubiny. Vozidlo HZS se dostalo z bahenního sevření samo, cisterna petřvaldských hasičů musela být vyproštěna přivolaným vyprošťovacím speciálem Tatra 8×8 ze stanice Nový Jičín.
Ale vraťme se k samotnému zásahu u hořícího automobilu.
Po zapadnutí techniky, zasahující hasiči naložili na záda kromě dýchacích přístrojů i ruční hasící přístroje a v rozbahněném terénu pokračovali další jeden kilometr pěšky.
Po příchodu na místo události bylo zjištěno, že osobní automobil je již celý spálený a není co zachraňovat. Provedlo se dohašení pomocí ručních hasících přístrojů a pomocí vody, která byla přinesena v kyblících z řeky Lubiny.
Zhruba po hodině vyčerpávající práce v blátě byl automobil uhašen a zasahující hasiči se začali vracet zpět k zásahovým automobilům.
Celá akce včetně vyproštění zásahové Tatry JSDH Petřvald trvala cca 2 hodiny.
Následoval příjezd na základnu a čištění osobní výstroje a techniky od bláta.

Foto zde: Požár OA

Fabi

PF 2017

SDH a JSDH Petřvald přeje všem krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2017

Fabi

Mikuláš 2016

V neděli 4.12 se v naší hasičské zbrojnici konal Mikuláš a pečení cukroví pro mladé hasiče. Akce se v dopoledních hodinách, kdy probíhalo pečení perníčků a lineckého účastnilo šestnáct dětí. S těmi jsme poobědvali v místní vinárně na Roli a po takovém to dobití energie si udělali příjemnou procházku zpět do hasičárny. Odpoledne si všechny perníčky děti nazdobily, a že byly opravdu kreativní. Ve zbylém čase si zahrály různé hry, nakreslily obrázky. V podvečer se k malým hasičům přidali i jejich mladší sourozenci s rodiči a navštívil nás Mikuláš s čerty a andělem. Všichni byli moc stateční a těm, kteří se nejvíce báli, pomohli se zpěvem kamarádi, a tak nakonec všech 25 malých účastníků obdrželo zasloužené odměny. Za spoluorganizaci děkuji Romanovi Máchovi, za spolupráci Heleně Máchové, Dominikovi Berkovi, Kamile Teplé a Katce Myškové. Za zajištění surovin Pavlíně Gelnarové a Lence Berkové.

Katka

Noví členové jednotky

Po delší době se naše jednotka rozrostla o pár nových členů. Do týmu přibyla nová mladá krev, která je již plně zaškolena a připravena pomáhat při zásahu i mimo něj.
K 1.12. 2016 nastoupila k jednotce Kateřina Břežná jako první a zatím jediná žena v jednotce a Dominik Berka.

Fabi

Oslava šedesátin starosty SDH

Evakuace osob

S blížícím se koncem roku dohání naše jednotka statistiky v počtu výjezdů.
Ne jinak tomu bylo v pátek 25.11.2016 v 19:43 hodin.
Naše jednotka byla vyslána k asistenci při evakuaci osob z vlaku, který z důvodu sražení srny zůstal stát nepojízdný mezi stanicí Sedlnice a Skotnice.
Evakuace se týkala zhruba 70 osob, které byly bezpečně dovedeny po železničním svršku do přistaveného autobusu Českých drah.
Naše jednotka spolupracovala s HZS MSK Nový Jičín a JSDH Příbor.
Návrat na základnu zhruba po 30 minutách od nahlášení poplachu.

Foto zde: Evakuace

Fabi

Slideshow
Počasí
Počasí online